Dansstudio Crescendo

Privacy Verklaring

Dansstudio Crescendo - PRIVACY VERKLARING

1. Persoonsgegevens

Deze Applicatie verzamelt en verwerkt volgende persoonsgegevens:
 • Familienaam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adres (straat, nummer, postnummer en gemeente)
 • Telefoonnumer(s): vast en mobiel
 • e-mail adres
 • Noodnummer
 • Foto (optioneel)
De verstrekking van deze persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om lid te worden.

2. Doel en rechtsgrond

Deze persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt met de volgende doelen:
 • Algemeen ledenbeheer
 • Indelen van leden in de groepen
 • Leden informeren over activiteiten
 • Aangifte bij verzekering
 • Subsidiedossiers
Rechtsgrond: op welke juridische basis verzamelen wij deze gegevens? Deze gegevens worden verzameld vanwege "gerechtvaardigd belang", de gegevens zijn namelijk noodzakelijk voor het dagelijks beheer van Dansstudio Crescendo en de communicatie met de leden. Voor de subsidiedossiers is er een wettelijke verplichting om deze gegevens door te geven aan de bevoegde instanties.

3. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden maximaal 7 jaar bewaard. Reden hiervoor is de opvolging van de evolutie van de leden en het makkelijk maken om opnieuw in te schrijven na een of meerdere jaren van inactiviteit.

4. Verwerkingsverantwoordelijke - contactinformatie

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens is Elfi Van Bergen (info@dansstudiocrescendo.be)

5. Andere partijen

SwingIT
De gegevens worden beheerd via de webapplicatie "SwingIT". SwingIT treedt op als gegevensverwerker, en is verantwoordelijk voor de opslag en de bewaking van de gegevens op de servers. SwingIT zorgt ervoor dat het gebruikte datacenter voldoet aan de GDPR regels.

DANSSPORT VLAANDEREN

Danssport Vlaanderen beheert de gegevens van onze leden ivm verzekeringen.

6. Cookies

Onze cookie policy vindt u hier

7. Uw rechten

U hebt recht op gratis inzage, rectificatie, verwijdering en overdracht van de persoonsgegevens. U kan deze vraag stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke (zie punt 4).